Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově

Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově

Komenského 1592/17
796 01 Prostějov

Informace o instituci Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově

Jsme církevní osmileté gymnázium a mateřská škola pro děti všech rodičů, kterým záleží na kvalitním vzdělání a křesťanské výchově jejich dětí.

 

Absolventi našeho gymnázia studují na celé řadě vysokých škol v celé České republice - fakultách ekonomických, právnických, filosofických, přírodovědeckých, lékařských i technikách.

 

Nabízíme:

- Systematickou přípravu ke studiu na všech typech vysokých škol
- Kvalitní jazykovou výuku s podporou zahraničních lektorů (angličtina od primy, druhý živý jazyk od sekundy, 2 roky latina)
- Možnost individuálního zaměření studia formou výběru z široké škály volitelných a nepovinných předmětů (konverzace v cizím jazyku, dějiny kultury, marketing, základy účetnictví, matematika aj.)
- Špičkové vybavení učebny PC včetně výuky práce na Internetu
- Studijně poznávací zahraniční zájezdy prohlubující školní znalosti
- Prázdninové výměnné pobyty v zahraničí
- Laskavý přístup netolerující hrubost a násilí, vedení k cílevědomosti a pracovitosti, náročnost
- Radostnou pracovní atmosféru založenou na přátelství a vzájemné úctě

S kým můžete přijít do kontaktu?

Mgr. Jaroslav Fidrmuc
ředitel školy

Kde nás najdete?

Zobrazit